Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Pozosta?e jednostki

Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego

 

ul. Jana Licznerskiego 4D, pok. 6/8, 10-721 Olsztyn;

tel. +48 89 523- 41-22; fax 535-99-06

kod ewidencji korespondencji: 22-1200; kod finansowy: 2210

Email: jadwiga.stocka@uwm.edu.pl

WWW: http://www.uwm.edu.pl/aopo/

 

Kierownik - gen. dyw. w stanie spoczynku Ryszard Micha?owski

tel. +48 89 524-64-62

 

Dokumenty do pobrania dla studentów:

1.      Wniosek o zakwalifikowanie do realizacji programu przysposobienia obronnego

2.      Wniosek o powo?anie odbycia przeszkolenia wojskowego studentów

3.      Informacje dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

4.      Informacje dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wy?szej Szko?y Informatyki i Zarz?dzania im. prof. T. Kotarbi?skiego

5.      Informacje dla studentów II roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie

 

informacj? wytworzono:

Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego

za tre?? odpowiada:

mgr Jadwiga Stocka

data wytworzenia:

27-11-2006 r.

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 907 razy (w tym z UWM 46 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-01
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa